2012 m. gruodžio 31 d., pirmadienis

`` 41 dalis ``
Pravėrusi Harry akis suklykiau :
- Mano akys !! Jos kraujuoja !! – Harry su Taylor ruošėsi pasimylėti . – jėzau Kristau . Mano akys . Jaučiu apakau, - klykiau .
Iš karto atbėgo Louis pasižiūrėti dėl ko klykiu ir jis pradėjo juoktis :
- Rimtai ? Išsinuomokit kambarį . Nesugebat net užsirakinti .
- Šiaip jūs mums trukdot, - sumurmėjo Tay .
Louis besijuokdamas mane išsivedė iš kambario :
- Harry . . Taylor . . Ew . . – nusijuokiau .
- Aš jaučiu išsityčiosiu dėl to iš Harry visam likusiam gyvenimui, - juokėsi Louis .

`Kitą dieną vakare`
Gimtadeionio vakarėlyje buvo prikviesta daug giminių , draugų ir šiaip nepažįstamų . Buvo Louis vyresnioji sesutė su draugėmis, ir iš vaikinų pusės giminės .
Šventei įpusėjus pasirodė Taylor :
- C`mon . . Ir Taylor ? – pasižiūrėjau į Louis .
- Ji Harry mergina, nieko negaliu padaryti .
Grojo grasi muzika :
- Onyte einam su manim pašokti, - juokėsi Perrie . Ji jau spėjo būti įkaušusi . Priėjusi prie manęs vedėsi šokti .
- Meile, einam, - nusijuokė Zayn priėjęs nuvedė Perrie toliau .
Louis vis sveikino ir sveikino :
- Kodėl negeri, juk tavo gimtadienis, - tariau .
- Nenoriu įvykių kurie ankščiau kartojosi.
Įbrukau Louis pirmo pasitaikiusio alkoholinio gėrimo :
- Gerk, - nusijuokiau .
 - Negersiu .
Pasiėmiau irgi kažko panašaus ir iš karto išgėriau :
- Palaikysi kompaniją ? – nusijuokiau .
Louis nusijuokęs irgi pradėjo gerti . Po kelių valandų buvom girti ir darėm visokias nesąmones :
- Ech, koks tu karštas..- prikandus apatinę lūpą nužiūrinėjau jį.
- Visai nesupykčiau jei gaučiau dabar tave, - apsikabinęs pabučiavo .
- Onytę einam su manim pašokti, - klykavo ir lakstė Perrie .
- Jėzau Kristau, Perrie, - vijosi ją prisigėręs Zayn .
Apžvelgiau visus, nei vieno blaivo, šaunu :
- Amber . . – šnabždėjo Louis apsikabinęs mane . – einam . .
Nusijuokiau ir nieko jam neatsakiau . Visa šventė tęsėsi iki paryčių .

Prabudau nuo nežmoniško galvos skausmo :
- Dieve. . Kiek valandų . . – murmėjau susiėmusi už galvos .
Apsidairiau . Gulėjau lovoje, bet kaip joje atsidūriau neprisimenu :
- Vienuolika . . – sumurmėjo balsas už nugaros .
Atsisukau, Louis atrodė tragiškai, jaučiu baisiau už mane :
- Kam aš tiek gėriau . . – murmėjo .
- Tu pasakyk kam aš tiek gėriau . Aš nenoriu, net pagalvoti kaip Perrie .
- Aš blaivysiuos visą savaitę, - nenustojo murmėti Lousi susiėmęs už galvos .
- Atnešiu vaistų, - išsiritau iš lovos ir nuėjau į pirmą aukštą .
Liam su Niall sėdėjo ir valgė :
- Kaip gyvi ? – nusijuokiau .
- O tu neblogai užtinus, - nusijuokė Liam .
- Pats ne ką geriau atrodai . .
Nuėjau prie vaistinėlės ir ištraukiau kažkokių vaistų nuo galvos skausmo ir butelį mineralinio . Nuėjau pas Louis . Padaviau vaistus ir mineralinį :
- Aš sakiau, kad tave myliu ? – nusijuokė išgėręs vaistus ir vėl krito į lovą .
- Tai žinoma, - pasiėmiau dvi tabletes ir užsigėriau jas mineraliniu . Taip pat kritau į lovą .
- Šiandien manęs niekas neišvarys iš lovos . . – sumurmėjo .
- Mhm . . –numykia sumūrijus veidą į pagalvę .
- Primink . . Kodėl vakar nepasimylėjom ?
- Buvom per daug girti, nedaėjo į galvą, kad galim tai padaryti, - nusijuokiau .
Louis taip pat nusijuokė ir abu vėl smigom miegoti . Po kelių valandų prabudau pirmiau už Louis, nes jau pradėjo pykinti . Nupėdinau į dušą, o tada užsivilkusi chalatą į virtuvę :
- Jėzz . . Tau net špaklis nepadės, - nusijuokė užtinęs Zayn .
- Aš apie tave nekalbėsiu, - nusijuokiau ir prisėdau prie Perrie . – tu dar gyva ?
- Žinok leisgyvė . Nekažką man . Naktį į tualetą bėgau .
- Tu labiausiai jaučiu prisivarei . Kai dar nebuvo daug išgėrusių tu jau vos pasivilkai .
Po kelių valandų atsivilko Louis :
- Sakei nesikelsi, - nusijuokiau .
- Šalta vienam .
- Dar laižeką sumeskit ir visi bus laimingi, - pavartė akis Zayn.
Ir tik dabar pamačiau, kad nėra Harry :
- Pala .  . Kur . .
- Harry  pasiplovė su Taylor, - nusijuokė Niall .
Visi atrodėm tragiškai todėl net nesirodėm žmonėms . Perrie bandė dar kažkiek užslėpti su makiažu, bet nepasisekė . Visą dieną prabuvom kaip lavonai, gėrėm mineralinį ir vaistus . Kitaip tariant blaivėmės .

2012 m. gruodžio 23 d., sekmadienis

`` 40 dalis ``Ryte atsibudusi Louis lovoje neradau . Nupėdinau į vonią ir tada į virtuvę . Svetainėje sėdėjo apsikabinę Taylor su Harry . Priėjau prie jų :
- Labas rytas, meilės . Gal arbatos ar kavos ?
- Amber jei gali padaryk man kavos, - paprašė Harry .
Tuoj aš jiems kavos padarysiu . Nuėjau į virtuvę, ten jau buvo Louis ir Niall :
- Nebandai rėkti ant manęs, aš padarysiu šeimyninę kavutę Harry ir T .
- Amber ką sumanei ? – susirūpinęs paklausė Lou .
- Tu tik stebėk .
- Bus smagu, - nusijuokė Niall ir patrynė delnais .
Padariusi kavą nuėjau prie Haylor :
- Atsargiai karšta, - tariau ir žadėjau paduoti Harry puodeli, bet užpyliau jo turinį ant Tay .
- Tu  . tu . . – ėmė klykti . – nevėkšla žiūrėk ką pridirbai .
- Oi .  . Aš nenorėjau . . – ale susirūpinusi balsu tariau
- Dieve mieloji, - šokinėjo aplink ją Harry .
- Skauda . . – sušnypštė ji .
- Gal ledo atnešti ? – paklausiau .
- Iš tavęs nevėkšla man nieko nereikia, - suklykė vėl Tay .
Harry greit nubėgo į virtuvę ir atnešė ledo . Uždėjo ant nudegintų Tay vietų :
- Mano drabužiai . . – sumurmėjo ji ir paskersavo į mane .
- Gal Dani, Perrie ar Amber galės paskolinti , - tarė garbanius
- Dani su Perrie nėra, ir jos kaip ir aš netūrėtų jos tobulam kūnui drabužių, - šyptelėjau ir nuėjau į virtuvę .
Harry ją nusivedė į savo kambarį ir tikriausiai duos savo marškinėlius ar panašiai  :
- Galėjai apipilti veidą, - sukrykštė Niall . – žaibs . .
Padarėm ale žaibą ir nusijuokėm :
- Amber negražiai padarei . . – pasižiūrėjo į mane Louis .
- Nesakyk, kad nepatiko šitas spektaklis, - nusijuokiau ir priėjusi jį apsikabinau .
Jis nusijuokęs pabučiavo mane .

`Po savaitės`

Liko dvi dienos iki Louis gimtadienio vakarėlio . Mes jį surengėm ankščiau, nes per Kūčias visi bus su savo šeimomis :
- Louis . . Aš neįsivaizduoju ką apsirengti , net neįsivaizduoju ! – puoliau į paniką ir žiūrėjau į spintą .
- Nesinervink tu taip, juk ne pas kokią karalienę važiuojam, o pas Zayn ir Perrie.
- Louis, pas juo vakarieniauti, o ne šiaip pabūti . Perrie bus su suknele . .
Louis nusijuokė :
- Maldauju padėk , - paprašiau
Jis priėjo prie spintos ir ištraukė juodą suknelę :
- Tu genijus, - pabučiavau ir nulėkiau į vonią .
- O tu gėdijies .
- Nu čia dabar ? – tariau besirengdama .
- Persirengti leki į vonią, kiekvieną kartą .
- Aš įsidėmėsiu šitą, ir taisysiuos - nusijuokiau .
Susiruošę išvažiavom pas Zerrie :
- Aš persidažysiu plaukus sena spalva, - tariau .
- Na tu tokia kaip čia pasakius . . – nusijuokęs atsisuko į mane ir vėl žiūrėjo į kelią . – aš jau pripratau prie tokios tavęs ir man tu tokia dar gražesnė .
- Aww . .
Po kelių minučių jau buvome jų namuose :
- Amber, kam taip stengeisi puoštis ? –nusijuokė Pezz ir apsikabino mane .
- Pasižiūrėk į save, - nusijuokiau .
Nuėjome prie stalo, kalbėjomės, gėrėm vyną ir vakarieniavom . Zayn nuėjo parūkyti, o Louis šiaip kompanijos palaikyti . Vos jie nuėjo Perrie ėjo iš kart prie reikalo :
- Nekalbat dar apie vaikus ? – tarė gurkštelėjusi vyno .
- Mes draugaujam vos kelis mėnesius kvailiuke .
- Na, o ką ? Jei ne mūsų karjera su Zayn jau senei ką nors būtume pagaminę .
- Gal nebegerk tu to vyno .
Po kelių minučių atėjo vaikinai :
- Apie ką kalbėjot ? – paklausė prisėdęs Lou .
- Apie tai, kad jums reikia susilaukti vaikų, - tarė Perrie ir iš jos Zayn paėmė stiklinę vyno atsigėrė .
Nuo Louis užuodžiau cigarečių kvapą :
- Rūkei ? – atsisukau į jį
- Aš nerūkau .
- Papūsk, - paliepiau .
- Rūkė, rūkė kartu su manim, - prasitarė Zayn
- Jei aš rūkysiu nei žodžio man nesakysi, - susiraukiau .
- Nebesiraukyk, - nusijuokęs, pabučiavo mane Boo Bear .
Iki vidurnakčio prakalbėjom ir ramiai pasėdėjom su Zerrie. Ir paskui išvažiavom namo . Visą kelią iki namų Louis laikė mano ranką . Kai įžengiau į namus pamačiau vėl Tay sėdinčius svetainėje, bet dabar jie kaip ir romantiškai vakarieniavo :
- Gal kavos ? – pasiūliau įėjus pro duris .
- Kaip . . jūs . . jūs žadėjot grįžti ryte, - pasimetė Hazza .
- Na matai Harold`ai gyvenimas pilnas staigmenų, - pasišaipiau ir užlipau laiptais į miegamąjį .
Louis nusekė paskui mane , nuėjusi į vonią nusivaliau makiažą ir palindau po dušu, apsirengiau naktiniais kritau į lovą :
- O gal mes galėtume, persikraustyti į mūsų namus ? Na kartu galėtų būti ir Niall su Dani ir Liam. Dar gal net Zerrie, nes vis tiek namas didelis . O Niall čia palikti nesinori .
- Žinoma . Ir aš jau žinau ko tu sieki . Palikti čia vieną Harry, pasimetusį vaiką, neturintį proto su Taylor .
- Ateik čia bučkį duosiu, už tokį supratingumą .
Jis prigulė prie manęs ir aš jį pabučiavau :
- Žinai Demi ir Niall gražiai atrodytų, -šyptelėjau .
- Spėk su kuo jis dabar .
- Rimtai ? – Sukrykščiau . – o dieve kaip miela .
- Taip, jie dabar šiaip draugiškai susitiko pabūti .
- Jie tikrai tobulai atrodytų.
- Už mus nieko tobuliau nėra , - taręs Lou pabučiavo mane . – Bieebsas bus mano gimtadienyje jei nesupyksi .
- O ar aš galėčiau ? Aš norėčiau su juo susipažinti .
- Žinoma aš supažindinsiu jus, jei nereikės Niall vežti į ligoninę, nes ji apie tai nieko nežino .
- Pala . . – atsisukau į meilę. – čia tiesa, kad Zayn sulaužė Justin stalą ? Kažkur skaičiau nesenai, bet galvojau netiesa .
- Taip, jie tą dieną virė makaronus, Niall vos neklykė ir jie sumanė padurniuoti, užsilipo Zayn ant stalo ir pradėjo šokti, bei panašiai, tada jis paslydo ir sulūžo stalas, jie juokėsi visi trys iki tol, kol Zayn nepradėjo sakyti, kad nepaeina ir skauda koją .
Nusijuokėm, gulėdami žiūrėjom į vienas kitą, ir nuėjom miegoti .

Ryte pabudau nuo rytinių Louis bučinių :
- Leisk pamiegoti . . – šyptelėjau .
- Laikas važiuoti į parduotuves, apsipirkti rytojui .
- Nupirk man džinsų, džemperį, ir convers'us ir aš būsiu laiminga . .
-  Nagi kelkis, - pradėjo kutenti .
- Gerai, gerai . . – tariau besijuokdama, bet jis nesiliovė . – Boo . . Bear . . ma-ma-ldauju, - juokiausi .
- Bučkį duok, - nusijuokė .
Aš jį prisitraukiau ir pabučiavau, ir jis baigė mane kutenti . Išlipau iš lovos ir nuėjau į vonią grįžusi nuėjau prie spintos pasiėmusi drabužius persirengiau, susišukavau plaukus ir kai tik papusryčiavom išvažiavom į miestą .

* po dviejų valandų *

- Boo bear . . važiuojam namo, - numykiau .
- Tau reikia pripirkti naujų drabužių .
- Dieve . . Aš sutiksiu tik su sąlyga jei bus aptemtos kelnės, džinsai, džemperiai ir panašiai .
- Bus ir suknelės.
- Nebus. .
- Einam tik tais, - nusijuokęs nutempė mane į dar vieną parduotuvę ir liepė matuosis sukneles.
Nu kas per gyvenimas ? Suknelės ? Na taip, karts nuo karto apsivelku, bet nemėgstu aš jų . Kai Louis privertė nusipirkti kelias sukneles pagaliau išvažiavom namo . Iš karto kritau ant sofos :
- Nebejaučiu kojų, - sumurmėjau .
- Aš kavos padarysiu jei nori, - pasiūlė Louis.
- Tik ne tokios kokios Taylor padariau .
- Žinoma, kad ne tokios, - nusijuokęs Louis nuėjo į virtuvę, o aš išgirdau keistus garsus antrame aukšte todėl nuėjau patikrinti . .

2012 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis

`` 39 dalis ``
- Ką . . tu . . darai . . su  . . jo . . marškinėliais ? – trūkčiodama paklausė Dani .
- Netyčia, netyčia . . – murmėjau .
- Čia iš meilės man, Amber nereikėjo . . – ale apsimetė, kad susigraudino Lou .
Atkišau delną į Louis :
- kalbėk su mano ranka .
Prisėdau prie Daniellės . Puse laiko nuobodžiavom, paskui nuėjau susiruošti, nes reikės pas gydytojus . Mano kiekvieną žingsnį stebėjo Louis :
- Būk žmogus ir nestebėk manęs taip, - tariau pebraukdama tušu blakstienas .
- Nu negaliu .
- Galėk .
Kai susiruošiau išvažiavom pas gydytojus. Dabar mane nusiuntė pas mielą moteriškę, ji iš karto pasižiūrėjo į mano skruostą ir riešą, taip ant jų dar yra mėlynė :
- Nemandagu klausti, bet ar jūsų vaikinas tai jums padarė ?
Louis jau žiojosi kažką sakyti, bet aš įsiterpiau :
- Ne, jis taip negalėtų su manimi . Jis labai mane myli ir prieš mane nepakeltu rankos, buvo nemalonus atsitikimas apie kurį nenorėčiau pasakoti, - nusišypsojau .
- Na jūsų būklė labai gera, - šyptelėjusi ir pavarčiusi popierius tarė gydytoja . - per tokį laiko tarpą jūs tikrai pažengėte . Jūsų kraujas taisosi , anoreksijos beveik kaip nebūta . Tik dar, kad tikrai įsitikintumėme padarysime kelis tyrimus . Kai padarė tyrimus mus išleido . Įsėdom į mašiną ir pastebėjau, kad Louis važiuoja ne į tą pusę :
- Nesupratau ?
- Pagrobimas, - nusijuokė .
- Kas per ? – atsisukau į jį .
- Į restoraną važiuojam, užsakiau jį visą, kad niekas netrukdytu .
- Tu pasižiūrėk kaip aš atrodau, mėlynė ant veido, apranga . Baik juokus .
Louis nusijuokė ir nieko nebeatsakė . Nuvažiavom į kažkokį prabangų restoraną :
- Aš neisiu, - užsispyriau .
- Prašau, dėl manęs .
Atsidusau ir nuėjau su Louis į vidų, atsisėdome prie staliuko ir užsisakėme ko nors pavalgyti :
- Tu net neįsivaizduoji kaip aš atsiprašau, dėl to . .
- Meškiuk . . Nereikia taip sielvartauti . .
- Aš . . Pala . . Kaip tu mane pavadinai ? – išsišiepė .
- Aš . . Netyčia .
- Nemeluok , - nusiuokęs prisilenkė ir pabučiavo mane . – myliu tave katytę .
- Aww .. Koks tu mielas, - šyptelėjau .
Netrukus atnešė valgį . Pavalgę dar pasikalbėjom ir nuvažiavom namo . Įėję pro duris pastebėjom lygtais, kad nėra nieko namie . Atsisėdom ant sofos ir žiūrėjom televizorių, kol Louis pradėjo mane bučiuoti . Aš jį apsikabinau ir atsisėdau ant kelių, bučiavomės kaip niekada karštai kol išgirdom :
- Jokio sekso svetainėje, - pasigirdo besijuokiančio Harry balsas .
- Gal prisijungtum ? – Pasiūlė Lou .
- Boo Bear . . – susiraukiau ir kumštelėjau jam .
- Ne ačiū, Louis, kad ir kaip gaila tu ne mano skonio , - nuėjo besijuokiantis garbanius į svetainę .
- Tu mane išdavei !! – suriko Boo Bear ir patempė lūpą .
- Nu čia dabar ? – nusijuokusi pabučiavau jį . – einu miegoti, pavargau jau .
Jis linktelėjo ir aš nupėdinau į mūsų kambarį, nuėjau į dušą . Nusirengiau ir likau su apatiniu trikotažu :
- Na, apatinis trikotažas vertas dėmesio, ir figūra gundanti, bet kai ką man parodysi asmeniškai, - nužiūrinėjo mane Louis .
- Mauk iš vonios, - nusijuokusi išstūmiau jį pro duris .
- Aš noriu pamatyti daugiau !
- Ne dabar nu, - nusijuokiau ir uždariusi duris nuėjau į dušą .
Išėjusi ir persirengusi į naktinukus grįžau į kambarį . Atsiguliau į lovą . Lou lėtai nusivilko marškinėlius :
- Kam tu čia terliojies jei ir taip žinai, kad esi belenkokio seksualumo žmogus ?
Abu nusijuokėm, Louis nusirengė ir liko tik su apatiniais, rijau jį akimis :
- Dieve apsaugok mano sielą, - sumurkiau .
- Ataik, ataik, - tarė atsigulęs prie manęs .
Prisiglaudžiau prie jo ir pradėjau galvą ant krutinės :
- Myliu tave . .
- Aš tave irgi, katyte . .
Su lyg tais žodžiais nuėjome miegoti .

2012 m. gruodžio 18 d., antradienis

`` 38 dalis ``


`Louis`


Ryte prabudęs išlipau iš lovos, labai skaudėjo galvą, Amber šalia jau nebuvo . Nuėjęs į svetainę pamačiau ją miegančią ant sofos . Keista . Priėjau prie jos ir pritūpęs, pabučiavau į kaklą, skruostą, ranką . Ji prabudo ir greitai atsitraukė nuo manęs, bei kita ranka užsidengė žandą : 
- Atstok, - pasižiūrėjo į mane pilnom baimės akim .
- Amber kas yra ? – lėtai patraukiau uždengtą skruostą, ant jo buvo nemaža mėlynė . – dieve . . kas tau buvo ? – susirūpinau . Paskui pamačiau mėlynę ant rankos . – kas tau tai padarė ?
- Tu jai tai padarei idiote tu, - tarė atėjusi Danielle ir atsisėdusi šalia Amber ją apsikabino . 
- Aš negalėčiau jai trenkti . 
- Vakar galėjai . Išvadinai ją kekše, - pasižiūrėjo į mane žudančiu žvilgsniu Dani . – einam mieloji uždėsiu ledo . 
Amber su Dani nuėjo į virtuvę ir tada viską prisiminiau . Kaip trenkiau Amber ir tempiau ją link lovos . Kaip nusigėriau . Atsistojęs nuėjau į virtuvę : 
- Dėl dievo meilės . . Amber . . Aš maldauju atleisk man . . Aš paskutinis idiotas . Neįsivaizduoju kaip galėjau taip su tavimi pasielgti . Nekenčiu savęs . 
- Lou . . Atstok . . – paprašė Amber . Ji buvo išsigandusi . 
- Amber aš buvau girtas . . 
- Nekaltink alkoholio Louis, - sumurmėjo Dani . ` Amber `

Vakare nuėjau ankščiau miegoti, nes jaučiausi labai pavargusi . Vos užmigusi pajutau kaip kažkas bučiuoją rankoje vietą kuri yra išnarinta, per kūną perėjo šiurpuliukai . Pramerkiau akis ir pamačiau Louis . Patraukiau ranką . Jis išėjo ir netrukus grįžo su puodeliu karštu šokoladu ir zefyrais . Žino mano silpnybes :
- Amber žiūrėk ką turiu, - sušnabždėjo . 
- Nenoriu . . – sumurmėjau .
- Aš žinau, kad tu neatsispirsi. – nusijuokė . 
- Sakiau, kad nekenčiu tavęs ? 
- Milijoną kartų . . 
Jis padavė man puodelį . Atsigėriau karšto šokolado :
- Aš tau vis tiek neatleidžiu . 
- Liam sakė, kad ranka išnarinta . .
- Praeis . .
Louis atsisėdo prie lovos ir padėjęs galvą ant lovos, pradėjo tyliai dainuoti : 
- You can't go to bed without a cup of tea
maybe that's the reason that you talk in your sleep
and all those conversations are the secrets that i keep 
though it makes no sense to me . . 
Šyptelėjau . Ir padėjau puodelį ant naktinio stalelio :
- Eik miegoti , bet su manimi nemiegosi .
Nusisukau į kitą pusę . Lou pradėjo glostyti mano nugarą, ir dainuoti visokias dainas, netrukus užmigau . 

Ryte atsibudau apie šeštą ryto . Louis miegojo prie lovos :
- Juk sakiau eiti į lovą . . – atsidusau ir praeidama pro jį perbraukiau ranka per plaukus . 
Nuėjau į virtuvę ir padariau visiems kavos ir nuėjau į svetainę . Įsijungiau TV ir žiūrėjau visokias laidas . Po pusvalandžio atsibudo Louis jis prisėdo šalia manęs :
- Patogu buvo ? – paklausiau .
- Žinok jau geriau šalia tavęs, negu be tavęs .
Lou atsistojo priešais mane ir pasilenkęs pabučiavo, atsakiau jam tuo pačiu : 
- Dėl dievo meilės Amber, jis tave primušo, o jūs jau laižotės ? Kur teisybė šituose namuose, - nuėjo bambėdama Danielle .
- Nesiparink Dani, - nusijuokė Lou . – atleidi ? 
- Ne, - šyptelėjau ir toliau žiūrėjau televizorių .

Visą dieną Louis neatstojo nuo manęs, atsiprašinėjo, nešė kavą, kalbėjo gražius žodžius ir panašiai . Galiausiai pradėjo man dovanoti pliušinius žaislus ir gėles :
- Louis atsiknisk nuo jos . . – sumurmėjo Dani .
- Kur visi ? – paklausė atsisukęs į mane Louis . 
- Jie išvažiavo į miestą, o aš pasilikau jūsų prižiūrėti .
- Danielle . . 
- Ne aš neatstosiu, prašom. – pasakė ir pasiėmusi pyrago nuėjo į savo kambarį . 
- Einu aš pamiegoti . . – tarusi nuėjau į miegamąjį.
Atsiguliau į lovą ir užmigau . Kiek vėliau prabudau : 
- Leisk man pamiegoti ir trauk savo letenas, - sumurmėjau užsimiegojusi .
- Stebėk kaip aš panaudosiu čiornają magija ir tu užmigsi ir tik ryte atsibusi .
- Sėkmės . . 
Louis prigulė šalia ir vos ne valandą glostė mano nugarą ir žaidė su mano plaukais . Na iš tikrųjų man tai patiko kol pro langą nepamačiau sningant :
- Lou . . Pasižiūrėk pro langą . 
- Nu va . . Rudens nebėra . O jis buvo šiltas . . 
- Na dėl šilumos nesiginčisiu . Bet dabar labai gražu bus .
Louis toliau glostė mano nugarą ir aš užmigau . 

 Atsibudau tik ryte :
- Juk sakiau, kad ryte atsibusi, - tarė Lou ir ruošėsi mane pabučiuoti, bet aš jam neleidau .
- Nieko nebus .
- Prašau, - patempė lūpą .
- Ne, - šyptelėjau ir nuėjau į vonią . 
Nuėjau į dušą , tie vandens lašiukai tikrai atgaivina . Apsijuosusi rankšluosčiu išėjau iš vonios pasiimti drabužių : 
- Aš nesupykčiau, jei jis nukristu, - pakelnojo antakius Louis . 
- Norėtum . 
- O tu dar klausi . Be to, gražus užpakaliukas .
Nusijuokiau ir pasiėmusi drabužius nuėjau į vonią . Per klaidą pasiėmiau Lou marškinėlius su užrašu `get out of my house` . Na tiek to būsiu su jais , jie man buvo didoki, bet bus gerai . Apsimoviau laisvas kelnes . Susišukavau plaukus į netvarkingą kuoduką ir išėjau į vonios . Galvojau Louis nepastebės, bet kur tau juk jo marškinėliai : 
- Ūū . . – nusijuokė . 
- Aš susipainiojau ir netyčia pasiėmiau tavo . Bet netyčia . 
- Taip, taip . 
- Nuveši pas gydytojus ?
- Žinoma, princesę..
Nuėjau į svetainę :
- Danielle . . nepradėk, - nusijuokiau . 


2012 m. gruodžio 15 d., šeštadienis

`` 37 dalis ``Ryte prabudusi pamačiau, kad esu savo kambaryje . Išlipau iš lovos, nuėjau į vonią ir apsirengusi nuėjau į svetainę . Ten sėdėjo Louis :
- O gražuolę meilės duok, - nusijuokė . – graži šieno kupeta.
Nusijuokiau ir pasitvarkiusi plaukus atsisėdau šalia :
- Šiandien .. – pasakė .
- Ką šiandien ?
- Minsim į Londoną .
- Nenoriu, - sumurmėjau .
- Aš tavęs juk čia nepaliksiu . Man koncertai, taip, kad važiuosi kartu .
- Pasiliksiu .
- Amber , - Louis susiraukė .
- Nėra tokios .
- Amber Hole Meight prašau su manimi kartu važiuoti atgal į Londoną .
- Nieko nebus, tu mane čia aplankysi .
- Gerai, nevažiuosiu atgal .
- Paul tave po egle pakabins .
- Tu nevažiuosi ir aš nevažiuosiu .
- Man čia geriau, nereikia tiek nervintis .
- Aš tavęs labai prašau, paskui jei jau taip norėsi galėsim grįžti .
Atsidusau ir sutikau, Lou mane pabučiavo . Tūrėjau pradėti dėtis daiktus, bet puse jų palikau . Atsisveikinusi su teta išvažiavom visi į oro uostą . Harry vėlavo, nes tūrėjo susitikti su Taylor , vos atvažiavęs peržvelgė mane :
- O labas Amber .
- Su tavim nesišneku, - sumurmėjau .
- Kas jai ? – paklausė .
- Paukšteliai čiulba, - tyliai nusijuokė Lou .
- Aš viską girdėjau .

Lėktuve visą laiką pradurniavom, rėkavom ir panašiai . Kažkokia moteriškė stengėsi mus nuraminti, bet beviltiškai . Atskridę į Londoną nuvažiavome namo ir pasidėję daiktus išvažiavom aplankyti Pezz. Vos mane pamačiusi suklykė :
- Amber ! – ir staiga sušnabždėjo . - Fuck, negaliu klykti .
Pribėgusi ją apsikabinau . Abi nusijuokėm , Zayn priėjęs ją pabučiavo ir paskui jie pasilaižė, tiesiogine to žodžio prasme . Buvo labai šlykštu, bet visi tik nusijuokėm, Zayn visą laiką buvo apsikabinęs, Perrie . O mes su ja kalbėjomės . Po kiek laiko grįžom į namus juose buvo Dani su Liam ir Niall . Blondinas pribėgęs mane apsikabino :
- Mano meilęę, - pradėjo rėkti .
- Saldainiukas mano, - nusijuokiau irgi jį apsikabinusi .
- Šiaip čia aš esu, - susiraukė Lou .
Mes su Niall nusijuokėm ir atsitraukėm vienas nuo kito, priėjusi prie Dani apsikabinau ją, o paskui Liam .
Visą vakar praleidom linksmai laiką, bet Harry vis nepaleido telefono iš rankų . Atėmiau jį ir įsikišau į kišenę :
- Atsiduok, - sumurmėjo ji .
- Negausi .
- Duok .
- Nesulauksi, nueisi miegot, neparašęs Tay .
- Ji Taylor, netrumpink vardo .
- Oi, oi, oi . Aš ją T vadinsiu .
Harry susiraukęs toliau sėdėjo .


*po dviejų savaičių*

Viskas kolstosi gan neblogai, vaikinai turi laisvo laiko ir tai yra labai gerai . Daugiau laiko prabūna su savo merginomis . Perrie paleido iš ligoninės, bet dainuoti negalės iki metų galo . Na, o aš vis bandau atitraukti, Harry nuo Taylor . Ji juo naudojasi ir dabar ji daug daugiau išpopuliarėjo . Vis kalu jam į galvą, bet jis tartum užburtas jos . Dabar aš šoku toje pačioje šokiu grupėje kaip ir Danielle . Grįžus mums iš pasirodymo Dani nuėjo pas Liam, o aš pas Louis, jis miegojo, prie lovos mėtėsi keli buteliai `Jack Daniel‘s` :
- tiesiog nuostabu, - sumurmėjau .
Išvažiavau vos kelioms dienoms ir jis jau girtas . Pastebėjau kaip jis prabudo :
- Visada žinojau, kad esi kalė, - sarkastiškai nusijuokė .
- Girto nuomonė, man neįdomi .
Jis išlipo iš lovos ir trenkė man . . pala . . ką ?! Nugriuvau ant žemės ir pasižiūrėjau į jį . pravirkau ir užsiėmiau už žando . Jis vos paėjo . suėmė man už riešo ir pradėjo tempti link lovos . Jis labai spaudė jį . Iš skausmo suklykiau į kambarį įbėgo Zayn su Harry . Louis jau žadėjo trenkti Harry, bet jis pirmiau jį atjungė :
- Sorr, bro . Kitaip neina .
Zayn pritupės prie manęs laikė apkabinęs . Nuėjom į virtuvę, Dani su Perrie man uždėjo ledo :
- Pasikviesiu saviškes ir primušim jį, - sumurmėjo Perrie .
- Am . . Manau ir mūsų šokių grupė praverstų, - šyptelėjo Dani.- pala . . lūpa prakirsta . .
Perrie nuvalė kraują . Liam pasižiūrėjo į mano riešą :
- Man atrodo jis išnarintas . Mėlynė yra . .
- Praeis, - šyptelėjau, bet iš karto susiraukiau, nes suskaudo žandą .
- Skausmą , bent jau man numalšina, saldumynai . Eisim skausmą numalšinti, - tarė Niall .
Mane apsikabino Harry, pamačiau kaip ateina Louis su buteliu rankose :
- Tai jau kito glėbyje ? – surėkė jis . – aš neklydau, kad tu . .
Nespėjęs pabaigti Zayn jam trenkė :
- Nedrįsk jos taip vadinti .
Louis vėl atsijungė, bet jaučiu, kad dabar ilgesniam laikui :
- Nebemuškit jo, - pravirkau .


2012 m. gruodžio 10 d., pirmadienis

`` 36 dalis ``
` Liam `

Dani užrakino kambario duris ir žiūrėjo į mane gundančiom akim :
- Dani ? – nusijuokiau
Ji ėjo link manęs lėtų žingsniu . Atsisėdo man ant kelių ir pabučiavo . Tada lėtai atsegė marškinių sagą ir vis pabučiuodama mane nusišypsojo . Pradėjome abu šalinti drabužius . Daniellė niekada taip nesielgdavo . Mes bučiavomės ir po kelių minučių mūsų kūnai susiliejo . .

` Amber `

Ryte išgirdau kaip kažkas skambina į duris . Nubildėjusi laiptais žemyn nuėjau jų pradaryti už jų pamačiau Hazziu . Puoliau jam į glėbį :
- Garbaniau . Kaip čia atsidūrei ? – paklausiau atsitraukusi ir įleidusi jį į vidų .
- Zayn pasakė kur esi, nes atvažiavau pas draugę .
- Kas per draugės ? – nusijuokiau .
Padaviau kavos puodelį ir pati jos atsigėriau :
- Taylor, - šyptelėjo ir gurkštelėjo kavos .
Užspringau ir pradėjau kosėti :
- Tu ką ? Smegenis pašalai ? – užrėkiau . – žinai kiek vaikinų ji tūrėjo ?
- Aš ją myliu Amber .
- Different dick every day, - sumurmėjau.
-Ei, ei, ei , - susiraukė Hazza .
- Nepritarsiu tam . Galit mane užmušti, bet man nusispjauti .


` Zayn `

Prabudęs Amber neradau lovoje . Nuėjau į vonią, nusiprausiau ir apsirengęs nulipau laiptais žemyn  :
- Heleu, - šyptelėjau .
- Labas, -   Amber sumurmėjo ir atsigėrė kavos
- kas yra ?
- Buvo Harry ir jis draugaus tikriausiai su Taylor .
- Idiotas, - sumurmėjau . – nenustebčiau jei šiandien su ja permiegos . .
- Nieko nebesakyk, - Amber sumurmėjo ir nuėjo į svetainę, išsidrėbė ant sofos ir įsijungė TV . – šiandien man reikės nuvažiuoti pas gydytojus, nuveši ?
- Žinoma, - šyptelėjau ir prisėdau šalia .

` Harry `

Su Taylor vaikščiojom po parką, susikabinę už rankų :
- Šypsokis, - perkošiau per dantis .
Atsisukusi ji pabučiavo mane, greit atsitraukiau :
- Ką tu darai ? – užrėkiau
- Reputacija taisau mūsų . Tai bus gera reklama .
- Pasakyk, kad juokauji, - sumurmėjau .
Visą laiką pravaikščiojom po parką, paskui nuvažiavom į viešbutį ir prie jo kaip visada buvo pilną apsauginių .

` Amber `

- Atvažiuos Louise ? – sukrykščiau .
- Taip. – Zayn nusijuokė .
- Neįsivaizduoji kaip noriu ją ir Lux pamatyti .
Išgirdau kaip kažkas skambina į duris, teta darė kavą, o aš nuėjau atidaryti durų . Už jų stovėjo Lou su Lux ant rankų . Pribėgusi jas apsikabinau . Staiga už mano akių užkliuvo puokštė rožių :
- Ką Tom sugalvojo ? – nusijuokiau .
Vyriškis patraukė gėles nuo veido tai buvo Louis :
- Tu ? !
- Staigmena, - nusijuokė Zayn .
Atsisukau į jį ir žudančiu žvilgsniu pasižiūrėjau :
- Juokauji ?
Lou su Lux ir Louis įėjo į vidų . Louis apsikabino mane ir padavė rožes aš be jokių jausmų šyptelėjau :
- Amber, aš labai atsiprašau . .
- Man neįdomu .
- Tu žinai kaip kankinausi ?
- Tikriausiai Megan neaplanko ?
- Ką tu čia šneki ? Jau kelintą dieną su ja nebūvau .
Atsidusau . Lou atsisuko į mane :
- Galėsi trumpam prižiūrėti Lux ? Aš tūrėsiu susitikti su Flack .
- Kaip aš tokio angeliuko prižiūrėti negalėsiu ? Žinoma galiu. – šyptelėjau ir nuėjau prie Lux . Paėmiau ją ant rankų . Pajutau šiltas rankas ant savo liemens :
- Boo ! – sušuko Lux ir ištiesė rankutes link Louis . Padaviau jam ją . Jis su ja pradėjo žaisti, o ji nenustojo juoktis .
- Būtų geras tėtis, -  nusijuokė, bei paerzino Lou ir išėjo pro duris .


Po kelių valandų kai jau buvo grįžusi Lou Louis nusitempė mane į mano kambarį :
- Amber kiek gali mane ignoruoti ?
- Visą gyvenimą .
- Tai mane pražudys . .
- Man nesvarbu . .
Iš pirmo aukšto pasigirdo Zayn balsas :
- Saulelę važiuojam .
Pasižiūrėjau į Louis ir išvažiavau su Zayn pas gydytojus . Eilės ilgai laukti nereikėjo, nes buvo mažai žmonių :
- Na jūsų sveikata labai gerėja, - šyptelėjo gydytojas . – mažiau nervinatės ?
- Galima sakyti taip .
- Jei ir taip toliau po savaitės viskas tūrėtų būti gerai .
Padaręs tyrimus gydytojas mane su Zayn išleido :
- Aš tave paleisiu prie namų ir važiuosiu į parduotuvę .
Linktelėjau . Įžengusi į namus apsidariau ir pamačiau, kad nieko nėra namie :
- Yra kas nors ?
Tyla . . Atsidusau ir nuėjau į savo kambarį . Uždariau duris ir pajutau šiltas rankas ant liemens :
- Zayn per greit grįžai, - sumurmėjau ir atsisukusi pamačiau Louis . Jis mane pabučiavo . Atstūmiau jį . – nesakyk, kad susitarėt .
- Dėkok Zayn, - nusijuokė ir apsikabinęs mane, vėl pabučiavo .
- Atšok, - sumurmėjau ir atsitraukiau . – tu man užneši į prievartautoją .
Louis vėl priėjo prie manęs ir apsikabinęs, karštai pabučiavo . Tas bučinys nebuvo toks kaip kiti . . Jis buvo iš ilgesio . Atsakau jam į bučinį ir pajutau kaip jis nusišypsojo :
- Niekada tavęs nepaleisiu, - šyptelėjau .
- Išprievartausiu dabar, - pradėjome juoktis .
- Eik į šoną tada, - nusijuokiau .
Į kambarį įžengė Zayn :
- Taip, kad ponas bukagalvi . Nebandai sunervinti Amber, nes jos sveikata gerėja . – tai pasakęs jis išėjo .
Nuėjau į svetainę, ten žaidžiau su Lux . Ji tikrai labai miela mergytė . Po kiek laiko Lou ją išnešė į kitą kambarį pamiegoti .

Vakare galvojome ką reikės daryti su kambariais . Arielle vis galvojo ką daryti, bet galiausiai pasiūliau :
- Aš miegu ant sofos , teta savo kambaryje , Lux su Lou svečių kambaryje, o Zayn su Louis vienoje lovoje, o Harry tikriausiai su Taylor viešbutyje .- nusijuokiau .
- Tikriausiai juokauji ? – paskersavo Zayn .
- Ne, - nusijuokiau .
- Prilysi prie manęs, nukaposiu galūnes, - pagrasino Lou .
- Oi, oi, oi tik nereikia, - nusivaipė Zayn ir jie nuėjo į kambarį .
Lux su Lou irgi nuėjo miegoti aš pasiėmusi pledą ant sofikės .

Naktį pajutau kaip kažkas mane liečia :
- dar priliesk ir koją suvarysiu į klyną, Louis. . – sumurmėjau miegodama .
- Iš kur tu žinai, kad aš čia ? – tyliai nusijuokė .
- Aš tavo kanopas pažįstu . Jau nori šalia ane ? – nusijuokiau prasimerkusi .
- TAIŠKIAI .
Nusijuokiau ir pasislinkau . Louis atsigulė šalia ir apsikabino mane . Abu užmigome .

2012 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis

`` 35 dalis ``

Kaip nesveika pradėjau juoktis ir kartu su manim jis . Zayn priėjo prie manęs ir apsikabinės pabučiavo . Prirėmė prie sienos . Bučiavomės . Pradėjau atsamstinėti jo marškinius, ji atsegė mano suknelę :
- Nieko nebus, - sumurmėjau jį bučiuodama .
- Amber . . Juk žinai, kad myliu tave .
Sustingau :
- Ką ?  - atsitraukiau .
- Ups ..
- Zayn tu, turi Perrie . .
- Su ja pasilikau dėl to, nes norėjau, kad Louis būtų laimingas su tavimi . Myliu ją, bet ne taip kaip tave .
- Eik pamiegot .
Paliepusi ir susitvarkiusi išėjau iš jo kambario . Nusvirduliavau iki registratūros ir užsisakiau kitą kambarį . Tiksliau gretimą . Vos įėjusi į savo kambarį kritau į lovą ir užmigau .

Ryte atsibudusi išėjau iš kambario ir ruošiausi eiti pas Zayn, bet prie mano kambario stovėjo didelis pupsikas :
- Ką jus čia veikiat ?
- Aš Džonis, tavo asmens sargybinis . na ir Zayn .
- Kas tave pasamdė ?
- Negaliu sakyti .
- Koks skirtumas . . – sumurmėjau ir nuėjau į Zayn kambarį. – ką apsauginis veikia čia ?
- Koks ?
- Džinis ar kas jis toks ?
- Džonis, Amber, Džonis, - nusijuokė ir nusisuko ant kito šono .
- Kas yra ?
- Galvą skauda . .
Atsiguliau šalia Zayn :
- Lia, lia,lia . – nusijuokiau . – gal važiuojam namo ? Nu pas tetą .
Zayn linktelėjo . Apsirengęs išėjo su manimi iš kambario . Džonis sekė paskui mus . Išėjus mums iš viešbučio mus apspito fanės . Zayn kelioms pasirašė ir nusifotografavo su jomis . Aš palaukiau nuošaliau . Tada išvažiavom namo .
Vos įvažiavom į tetos kiemą Zayn atsisuko į Džoni :
- Tu gali važiuoti kur nori, ką aš žinau . Kai kur nors važiuosim paskambinsiu .
Džo linktelėjo ir nuvažiavo, o aš su Zayn nuėjome į namus . Vos įžengėm pro duris teta gerdama arbatą burbtelėjo :
- Kaip naktis ?
- kas tau yra ? – nusijuokiau.
- Iš Zayn sprendžiant buvo bemiege naktis .
- Jėzau . . – nusijuokiau ir nuėjau į savo kambarį .
Pasiėmusi telefoną paskambinau Dani :
- Eleu, - sumurkė ji .
- Labas. Kai jums sekasi ?
- Am . . Esam penkios merginos ir vaikinai tuoj išprotės, - nusijuokė ji . – vakar klube buvai ? Gerai jiems atsakei .
- Aš buvau girta, - sumurmėjau .
- Taigi matėsi iš tavo rožos.  Nori su Louis pakalbėti ?
- Neturiu ką jam pasakyti .
- Perrie paleisk Liam ! – nusijuokė ji . – turiu eiti griauna namus.
- Iki. – nusijuokiau .
Atsisukusi pamačiau tarpduryje stovintį Zayn :
- Kada į Londoną grįšim ?
- Tu grįši, aš – ne . . – atsidusau .
- Ėėė . . Aš tave prižiūrėti turiu .
- Taigi nepražūsiu .
- Tave žinant visko gali būti .
Nusijuokiau . Nuėjome į svetaine ten visi trys susėdome žiūrėti filmų .

` Louis  `

- Aš einu pasivaikščioti, - sušukau ir išėjau pro duris . Buvo jau ruduo ir keik vėsoka, bet ai .
Gavau žinutę nuo Megan : ` Sveikas, gal nori susitikti ? pasiilgau xx`
` labas neturiu dabar laiko `
Ji greit atrašė : ` am :( xx `
Nieko neatrašęs, toliau vaikščiojau . kelis kartus skambinau Amber, bet ji neatsiliepė . Ji mane aiškiai ignoruoja ir tai mane žudo, prie manęs pripuolė kelios  fanės, atlikau savo pareigą ir ėjau toliau . Manau padariau gerą darbą pasamdydamas Džo . Bent apsaugos Amber .

` Amber `

Arielles nebuvo Zayn vaikėsi mane po visus namus ir grabaliojo :
- Viskas baik ! – juokiausi ir išbėgau į lauką .
- Ataik, ataik .
- Gėrei ? – juokėmės abu, kol nenugriuvom ant žolės.
Juokėmės ir gulėjom . Staiga suvibravo Zayn telefonas jis atsiliepė :
- Taip ?
- Perrei tonzilių uždegimas ... – tarė Dani .
Zayn atsiduso :
- Aš jai paskui paskambinsiu .
- Kas atsitiko ? - paklausiau .
- Pezz tonzilių uždegimas
- Blogai . Gal tau reikėtų grįžti ?
- Net nežinau .
Ta akimirką grįžo teta ir mums teko grįžti į vidų .

2012 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

`` 34 dalis ``

` Louis `

Žiūrėjau televizorių ir sėdėjau ant sofos tik ant manęs atsisėdo Leigh :
- Sveikutis, - sumurkė .
- Am . . Labas, - nužiūrėjau ją . Ji mane apsikabino per kaklą .
- Manau žinai kas aš .
- Na taip .
- O kas būtų jei pasibučiuotumėme ?
- Jūs viršui negėrėt ?
- Na vieną kartą . Nieko neatsitiks juk .
Nuo mūsų lūpų skyrė vos keli centimetrai ir mes pasibučiavome . Nežinau kodėl, bet negalėjau liautis . Bučiavomės kol neatėjo Perrie :
- Leigh užteks, testas atliktas, - nusijuokė .
Mergina nulipo nuo manęs :
- Gerai bučiuojasi , - nusijuokusi nuėjo paskui Pezz .
- Kas per testai ? – sušukau .
-Nesakysiu, - sušuko Pezz iš kito kambario .
- Jūs gal tyčiojatės iš manęs ?

` Amber `

Su Zayn išvažiavom į miestą . Ten prisipirkau visokių žurnalų ir laikraščių apie Londoną . Grįžusi namo pradėjau juos vartyti . Ir pamačiau ko tikėjausi , Louis ant pirmo puslapio : Louis Tomlinson ir Megan Wright keliauja į viešbutį .
- tiesiog puiku . . – sumurmėjau ir toliau skaičiau . sau palei nosį . – `  nebepastebima L. Tomlinson mergina A.H Meight .  Gal jie išsiskyrė . Pats Louis Tomlinson teigė, kad jis tebėra su savo mergina, ir Megan Wright yra tik gera draugė . Bet ar ta draugystė neišsiplės iki meilės? ` Nu eikit ir susideginkit . Numečiau laikraštį tolyn ir nuėjau į terasą pagriebdama Zayn cigaretes . Išėjusi laukan užsirūkiau . Surūkiau puse Zayn cigarečių pakelio . Parūkiusi grįžau atgal į kambarį . Ir išgirdau kalbant Zayn tyliai klausiausi ką jis kalba :
- Ko jūs tik neprisigalvojate, - nusijuokė Zayn . – ką dar be testo Louis padarysit ? Tu žiauri esi . Sugalvojai Lou testą padaryti ar atsilaikys kitos merginos bučiniams , - vėl nusijuokė Zayn . – gerai saulyte aš einu pasižiūrėti kur Amber .
Greitai užbėgau laiptais į savo kambarį ir atsiguliau į lovą ir apsimečiau, kad miegu . Zayn tyliai įėjo ir  atsigulė šalia manęs, bei glostė mano plaukus :
- Ak tu kaulinukė mano, - tyliai nusijuokė .
Net nenorėdama užmigau .


` Louis `

Visą dieną mane prakankino Little Mix . Net nesakyčiau, kad jos Little . Kai Zayn sakydavo, kad yra baisu kai jos susitinka niekada netikėdavau, bet dabar jau tikiu . Mane, Niall ir Harry nukankino visam gyvenimui . Niekada gyvenime dar nesijaučiau toks nukankintas ir pavargęs :
- Pasiilgai Amber ? – paklausė Jade manęs kol gėriau kavą virtuvėje .
- Ko ?
- Šaunu jis net nežino apie ką kalbam, - sumurmėjo Leigh
Tada susivokiau apie ką kalbama :
 – O jūs dar klausiat . Aš nebegaliu užmigti naktimis .
- Todėl varai su kekšytėm į klubus, - sumurmėjo Jesy .
- Kas jums yra ? Mane pjauna Daniellė, Parrie tai dar ir jūs prisidėsit ?
- Vienas už visus ir visi už vieną ! – sušuko Leigh-Anne.
- Kur aš papuoliau . . – sumurmėjau .
Iš kito kambario pasigirdo Hazzos klyksmas :
- Nelysk prie plaukų . Pezz maldauju ! – Harry klykė kaip maža mergaitė .
- Ji ten pjauna gal ? – paklausiau .
- Panašiai, - nusijuokė Jade .

` Amber `

Pabudau jau sutemus . Pradėjo vibruoti mano telefonas . nepasižiūrėjusi kas skambina atsiliepiau :
- Taip ?
- Pagaliau atsiliepei . . Mieloji . . – Louis . . Jau iš atsiprašinėjimu atpažinau . – nebegaliu be tavęs gyventi . .
- Jo ? Kaip čia buvo ?
- Amber aš labai atsiprašau .
- pasikalbėk su sienom . .  – sumurmėjau ir padėjau ragelį .
Mano skruostais pradėjo riedėti ašaros , tikrai myliu Louis . . Bet . . Negaliu pakęsti kai jis mane išduoda su kitomis . Pro duris įėjo Zayn :
- Amber miegi ?
Nieko neatsakiau ir nejučiom sukukčiojau . Jis priėjo prie manęs ir atsigulęs šalia prisitraukė mane prie savęs ir apsikabino :
- Na kas yra ?
- Skambino . . . Louis . – kukčiojau .
- Šš . . Jis tiesiog nevertina moterų kaip reikia . Gal ir myli tave, bet nemoka elgtis su moterimis .
Apsikabinau Zayn . Jis visą laiką glostė man plaukus ir nugarą :
- Tu man kaip sesuo, gera draugė ir niekam neleisiu tavęs skaudinti, - po šių žodžiu Zayn pradėjo niūniuoti, kažkokias melodijas . Apsiraminusi vėl užmigau .

Rytas . Atsibudau ir pamačiau, kad Zayn dar miega . Taiškiai jis miegojo mano lovoje su manimi . Ir dar mane nurengė . Ir naktinukus užvilko . Susiraukiau . Jau įsivaizduoju ką jis galvojo tai darydamas . Tyliai išlipau iš lovos ir nuėjau į virtuvę . Pasisveikinau su teta . Padariau Zayn kavos už tai, kad vakar mane nuramino . Neužilgo ir jis atėjo :
- Dievaž Zayn . . Atrodai kaip iš po gero sekso . . – teta pasižiūrėjo tai į mane tai į Zayn .
Užspringau kava ir pradėjau kosėti :
- Dieve kur tavo mintys ? – nusijuokiau .
- Grįšiu rytoj ryte turiu reikalų, - atsisveikinusi teta išvažiavo .
- Tavo figūra pagerėjo, - praeidamas pro mane nestipriai pliaukštelėjo man per užpakaliuką .
- Iškrypėli tu, - nusijuokiau .
- Rourrrr . . – paėmė kavą kurią jam padariau ir atsigėrė .
- Šiandien važiuosiu į klubą nusigerti, ir šiaip būti komoje . Norėsi kartu ?
- Dar subyrėsi tai būtinai reikės kartu tik pirma turi išgerti vaistus, - pametė buteliuką vaitų .
- Ką be tavęs daryčiau ? – nusijuokiau ir išgėriau vaistus .

Vakare nuvažiavome į klubą . Patį geriausia ir populiariausią visame Sietle . Zayn kaip visada prisikabinėjo prie mano kūno . Buvo kiek keista kai mes įėjome apsikabinę per liemenį . Bet kas mums jauniems ? Įėjom į klubą . Jis jau buvo sausakimšas . Nuėjome prie baro ir užsisakėm gėrimų :
- Gražiai šiandien atrodai, - pašnabždėjo Zayn man į ausį .
- Gal baigsi ?
- Nusitemčiau į lovą jei būčiau laisvas .
- Dieve Zayn , - nusijuokiau ir pasiėmiau savo gėrimą .
Su Zayn nuėjom prie laisvo staliuko . Gėrėm, kalbėjomės ir tapom biški apsinešę . Nuėjom pašokti, tada gerti, šokti, gerti, šokti ir taip toliau . Nusivarėm nuo kojų, pasigėrėm . Buvo jau paryčiai, o mes toliau jautėmės laisvai :
- Zayn . . – nusijuokiau į jį atsirėmusi . – pavargau, važiuojam namo, - sulemenau .
- Kaip mes grįšim, gal pasakysi ? – nusijuokė ir išgėrė savo gėrimo .
- Peškomobiliu iki viešbučio .
- Tavo noras man įsakymas .
Vargais ne galais nusigabenom iki išėjimo , mus apspito paparaciai :
- Kur jūsų vaikinas Louis ?
- O kam jis ? – nusijuokiau ir mes su Zayn pasibučiavom, matėsi tik blykstės .
Visą kelią iki viešbučio prisijuokėm iš to, kad mums bus riesta .
Nuėję į viešbutį užsisakėm kambarį . Ir ten buvo viena lova . Nuostabu . Man ir taip mažai vietos lovose tai dar su juo dalintis tūrėsiu . Vos daėjom iki savo kambario . Su Zayn kelis kartus išsitaškėm koridoriuje . Vos priėjom kambario duris ir šiaip ne taip jas atrakinom Zayn suriko ant viso 15 aukšto :
- Šiandien Zayn Malik padarys Amber Meight, tauta !
- Durniau tyliau, - nusijuokiau ir įgriuvom į kambarį . Iš karto kritau į lovą .
- Davai pasimylėkim ? – pasiūlė Zayn .


***************************

NUOMONIŲ IR LIKE LABAI PRAŠAU  : ***

2012 m. gruodžio 3 d., pirmadienis

`` 33 dalis ``
 Rytas . Pajutau kaip kažkas pirštais glosto mano nugarą :
- Trauk kanopas,- sumurmėjau į pagalvę . Zayn tik nusijuokė ir nekreipė į mane dėmesio . – paskutinį kartą kartoju, trauk savo letenas nuo mano nugaros ir leisk man pamiegoti .
- Nori kavos Imberiukai ? – pradėjo juoktis Zayn, atsisukau į jį skersu žvilgsniu .
- Ką ? !
- Amber, Imber gerai yra.
- Aš Imbieras ? Tau gal su galva negerai ? – pridėjau delną jam prie kaktos . – eik pas daktarus jaučiu sergi .
- Einam paiėst, - Zayn persimetė mane per petį ir pradėjo bėgti link virtuvės .
- Užmušiu bomže tu, - suklykiau .
Teta atsisuko į mus :
- Matau gerai leidžiat laiką, - nusijuokė ir padėjo puodelius kavos ant stalo su pusryčiais .
Zayn padėjo mane ant žemės . Kumštelėjau jam į petį :
- Nesveikas, - nusijuokiau  .
Pasižiūrėjau į tetos ranką :
- Vis dėl to pasidarėt.
- Tai žinoma .
- Am . . Apie ką jūs? – nusijuokė Zayn ir atsigėrė kavos .
- Mano teta užsinešus ant tattoo kaip ir tu su Harry, - tariau ir atsikandau bandelės .
- Norėčiau kada nors jas pamatyti .
- Pamatysi, - teta parodė Zayn jos tattoo .
- Jos labai gražios . Bet mano gražesnės, - nusijuokė Zayn .
- Pasipūtelis, - nusijuokiau .
Staiga mane supykino greitai nubėgau į vonią .
- Kas jai ? – sunerimusi paklausė Arielle .
- Anoreksija .
- Gal reikia nueiti pas ją ?
- Išvys . Niekada nesileidžia, kad kas nors ateitų .

` Louis `

Atsibudau nuo galvos skausmo . Apsidairiau ir supratau, kad esu viešbutyje ir, kad šalia manęs guli Megan .. Pala . . MEGAN ?! Greit išlipau iš lovos, apsirengiau ir palikau ją miegančią . Visą kelią iki namų galvojau, kas buvo . Atsimenu, kad slapčia išsėlinau ir išvažiavau į klubą, bet daugiau nieko .
Vos įžengiau į namus, į mane susmigo žudantis žvilgsnis :
- Kur buvai ? – paklausė Dani .
- Išėjau ryte pasivaikščioti, - tariau ir nuėjau pasidaryti kavos .
Prieš mano akis Dani metė laikrašti :
- Sakai ryte ? Kaip tu drįsai apgaudinėti Amber ?
Pasižiūrėjau į laikraštį : ` Louis Tomlinson ir Megan Wright keliauja į viešbutį ` ši antraštė buvo populiariausiame Londono laikraštyje . Ir dar pirmame puslapyje :
- Kaip tau ne gėda ? – Dani pasižiūrėjo į mane . ir tada atėjo Liam .
- Pasiruošusi ?
- Taip, eime .
Jiedu išėjo . Likau su Niall ir Harry namuose . Jie tikriausiai dar miega . Pasidaręs kavos nuėjau ant sofos ir žiūrėjau TV .

Po valandos į namus grįžo Perrie, bet ne viena . Su savo grupe :
- Sveikas, - pasisveikino visos ir užbėgo laiptais į viršų .
Girdėjosi tik juokas ir daugiau beveik nieko . Paskui jos dar ir dainavo . Na ką . Tūrėsiu smagią dieną šiandien.


` Amber `

- Zayn !! Paleisk !! – klykiau ir juokiausi kartu su juo .
- Atiduok telefoną ! – kuteno .
- Man . . reikia . . paskambinti . . mergoms . . – dusau iš juoko .
- Turi savo telefoną .
- Aš noriu  . . apgauti Pezz, - juokiausi .
Staiga pro kambarį įžengė teta :
- Amber tau skambina.
- Kas  ? – dusau .
- Louis .
Staiga Zayn nurimo :
- Pakelk ir pasakyk, kad esi mano teta ir, kad manęs nėra namuose . Ir būk gera, nesakyk kur mes .
- Gerai .
Teta išėjo, o aš greitai nubėgau į vonią . Ir paskambinau Pezz :
- Labas kačiukai, - sumurkė Pezz . Girdėjau kažkokių merginų juoką .
- O . . Murr . . – pradėjau juoktis .
- Lopeta tu, - pradėjo juoktis ir Pezz .
- Amber atiduok telefoną, - pasakė Zayn priėjęs prie durų .
- Kaip sekasi ?
- Zayn labai įkyrus . Bet pakenčiamas .
- Tarytum nežinojai, - nusijuokė Pezz.
- Kas gero pas jus ?
- Am . . Pas mane yra Jade, Jesy, ir Leigh . Žadam nukankinti Niall, Harry ir Louis. Nes Liam su Dani kažkur išėjo .
- Šaunuolės . Gerai, aš turiu eiti, nes Zayn išlauš duris, - nusijuokiau .
- Iki, linkėjimai visiems, - sumurkė Pezz .
Padėjau ragelį ir išėjau iš vonios ir padaviau telefoną :
- Yra Jesy, Leight ir Jade .
- Apsaugok viešpatie tuos kurie yra namuose .
Abu nusijuokėm ir nuėjom į svetainę  .


***************************

LIKE IR NUOMONIŲ : ****

2012 m. gruodžio 1 d., šeštadienis

`` 32 dalis ``
` Amber `

Visą laiką kol skridom pramiegojau Zayn ant peties . Jau dabar ilgiuosi Louis, bet negaliu taip . Jis mane išduoda su kitomis . .

` SIETLAS `

- Fuck yeah, nugriausim čia viską, - suriko Zayn ir nusijuokė kartu su manimi .
Pasiėmiau telefoną :
- Mūsų jau pasigedo, man 30 praleistų skambučių,- tariau .
Zayn pasiėmė telefoną :
- Pas mane, daugiau . Ir daugelis nuo Perrie.
Zayn perskambino jai :
- Kas atsitiko ?
- O dieve Zayn, - net iš toliau girdėjosi, kad Perrie buvo panikoje ir verkė .
- Kas atsitiko, Perrie ? !
- Per žinias pranešė, kad žuvo mergina su vaikinu važiuojantys į oro uostą . Jūsų amžiaus. Mašina buvo tokia kaip tavo . Aš vos nemiriau .
- Jei būčiau žuvęs, tai paskambinčiau ir praneščiau tau .
- Zayn nejuokinga ! – nusijuokė Perrie .
- Mes dabar važiuosim pas Amber tetą . Paskui paskambinsiu .
Atsisukau į Zayn :
- Kas buvo ? – paklausiau .
- Iš kažkur išgirdo, kad žuvo mergina ir vaikinas mūsų amžiaus, važiuojant į oro uostą, ir dar mašina kaip mano, tai visi peršikę buvo, - nusijuokė Zayn ir įdėjo lagaminus į mašiną .
- Čia kaip prišikta jūsų pažįstamų, namų ir automobilių .
- Nu aš juk Zayn Malik, - nusijuokė Zayn ir abu įsėdom į mašiną, bei pajudėjom link mano tetos .

Už maždaug valandos buvome prie mano tetos namų . Zayn atsisuko į mane :
- Ji žino, kad aš būsiu ?
- Žinoma žino, - šyptelėjau ir išlipau iš mašinos . Teta išėjo iš namo ir pasitiko mus .
- Amber ! Senei tave mačiau, - teta priėjusi prie manęs apkabino mane . – o tas vaikinukas tavo vaikinas ?
- Draugas teta, draugas, - nusijuokiau .
- Laba diena, - priėjęs Zayn šyptelėjo . – Aš Zayn Malik, - nusijuokė .
- Aš Arielle . Pavardės manau nebūtina sužinoti . Bet vadinkite mane Ari jei norite . Eime į vidų jau sutemo .
Visi trys įėjome į vidų . Buvo labai jauku . Susėdome prie stalo ir gėrėme kavą :
- Einu paimti lagaminus, - tai pasakęs Zayn atsistojo ir praeidamas pro mane perbraukė pirštu per nugarą .
- Zayn ! Baik ! – nusijuokiau .
Ji taip pat nusijuokęs uždarė duris.


` Louis `

Visą laiką gulėjau lovoje ir žiūrėjau į lubas . Jaučiausi kaip kokia mažvaikė mergaitė . Ir tikrųjų norėjau eiti ir prisigerti, bet neapsisprendžiu ar tikrai noriu . Iš virtuvės pasigirdo Dani balsas :
- Louis, eikš vakarieniauti .
- Atstokit !
Dabar man galas, pagalvojęs pasižiūrėjau link durų . Netrukus atėjo Dani :
- Arba lipi aš lovos arba išvilksiu .
- Nebijau aš, - sumurmėjau .
Dani pasižiūrėjo į mane žudančiu žvilgsniu ir ištempė iš lovos . Iškritau iš lovos ir gulėjau ant žemės :
 - Taigi suspardysiu, - sumurmėjo .
- Spardyk .
Pasiėmusi mane už rankos pradėjo vilkti į koridorių . Žinoma, jai ne kaip sekėsi, bet toliau gulėjau ir leidausi velkamas .
- Stokis, - paliepė .
- Nepriversi .
- Stokis !
Pasižiūrėjau į Dani . Jos žvilgsnis buvo žudantis . Atsidusau :
- Nervini tu mane, - tai pramurmėjęs atsistojau ir nuėjau kartu su ja į virtuvę . Perrie su kažkuo kalbėjosi .
- Labai džiugu, kad viskas gerai , - pasakė ji . – mes einam vakarieniauti .
Įsikišusi telefoną į kišenę grįžo prie stalo .
- Zayn su Amber jau pas jos tetą . Sakė labai miela moteriškė, - prasitarė valgydama .
- O kur ? O kur jie yra ? – paklausiau .
- Nesužinosi . Skanaus visiems, - pasakė Pezz ir toliau vakarieniavom .


` Amber `

- Teks miegoti vienoje lovoje, - nusijuokė teta . Mes su Zayn susižvalgėm . – tik rytoj ar poryt bus baigtas tvarkyti svečių kambarys .
- Rawrr mažule, - pakelnojo antakius Zayn  .
- Prisiliesi prie manęs, išspirsiu iš lovos, - nusijuokiau .
Abu nuėjom į kambarį . Zayn atnešė daiktus . Išsitraukiau naktinukus :
- Nėra vonios ? Gal ji juokauja ? !
- Nusiramink, - Zayn nusijuokė ir išsidrėbė ant lovos . – eik į pirmą aukštą
- Pažadinsiu tetą , - susiraukiau .
- Renkis čia , - nusijuokė .
Pasižiūrėjau į Zayn kreivu žvilgsniu :
- Aldona nedurna, - nusijuokiau .
- Aš nežiūrėsiu .
- Jei tu nežiūrėsi tai čia bus tas pats, kas iš kiaulės balerina .
- Aš pažadu .
- Nusisuk, - paliepiau .
Zayn nusijuokė ir nusisuko . Greitai nusivilkau palaidinę ir džinsus . Tada užsivilkau naktinius .
- Tavo kauliukų nebesimato beveik, - nusijuokė .
- Užmušiu, - mečiau į Zayn pagalvę .
Pagavęs pagalvę padėjo ją .
- Tu nieko prieš jei nuogas miegosiu ? – nusijuokė .
- Tik pabandyk ir varysi į svetainę ant sofos, - nusijuokiau .
 Zayn nusijuokęs nusivilko marškinius, bei džinsus . Negalėjau atplėšti nuo jo akių :
- Nežiūrėk, nusisuk, aš gėdijuosi, - mėgdžiojo mano balsą ir juokėsi .
Pasivaipiau ir atsiguliau į lovą, netrukus šalia atsigulė ir Zayn . Atsisuko į mane ir tvardė juoką :
- Pažaidžiam ?
- Tu gal girtas ? – atsisukau į jį .
Zayn pradėjo juoktis . Taip pradurniavom kelias valandas kol užmigom .

**************************

Norėčiau LIKE ir NUOMONIŲ : )))

`` 31 dalis ``

- Amber tu negali dabar, - Zayn atsisuko į mane .
- Aš nebebūsiu čia .
- Aš pasirūpinsiu, kad saugiai nuskristum pas tetą ir būsimu kokią savaitę kartu .
Aš linktelėjau . Neužilgo grįžome namo . Louis jau buvo grįžęs . Užlipau kaiptais į antrą aukštą, nuėjau į kambarį . Išsitraukusi lagaminą pradėjau krautis daiktus :
- Amber ? Kur tu ? – paklausė įėjęs Lou .
- Nesikišk, bėk pas Megan, - tada prieš akis išvydau senas nuotraukas . Louis ir kažkokios merginos prie viešbučio . Atsisukau į jį . – čia ta pati kuri buvo su tavimi Los Angeles ? Taip ?
- Amber kur važiuosi ?
- Atsakyk  ! – užrėkiau .
- Taip, - Louis nuleido akis .
Nieko nebeatsakiau ir susikroviau daiktus . Pakviečiau Zayn, kad padėtų nuvilkti lagaminą . Bet Louis atsistojo priešais mane ir pabučiavo, atsitraukusi trenkiau jam :
- Nedrįsk manęs liesti . Supratai ? Tarp mūsų viskas baigta . Pats viską taip padarei .
- Amber . . – pamačiau Louis akyse ašaras, labai jo pagailo .
- Lou, pats viską taip pavertei, pats kaltas . .
Atėjo Zayn jis nunešė mano lagaminą į mašiną . Atsisveikinau su visais ir su Zayn išvažiavom .Jis pasiėmė telefoną . kadangi sėdėjau šalia viską labai gerai girdėjau :
- Labas katinėli, - nusijuokė Perrie .
- Labas, mažute . Atsimeni kai sakiau, kad važiuosiu su Amber, nes . .
- Louis taip ? Viską suprantu . Man nuvažiuoti ir parodyti iš kur kojos dyksta ?
- Ne, Perrie, mieloji nereikia . Dar netyčia užmuši .
Jie nusijuokė ir tęsė pokalbį :
- Jei viskas bus gerai su Amber sveikata, grįšiu po savaitės, gal ankščiau .
- Pasiilgsiu .
- Aš irgi . Paskambinsiu .

Baigęs pokalbį Zayn atsisuko į mane ir šyptelėjo .

` Louis `

Negalėjau patikėti, kad Amber ėmė ir išvažiavo . Ir kas man užėjo ? Būti tokiam bukapročiui ir eiti pas kitas kai šalia turi nuostabiausią žmogų pasaulyje ? Kas aš per žmogus taip negerbiantis savo mylimosios . Louis tu esi didžiausias bukagalvis visoje planetoje . Staiga, išgirdau kaip kažkas grįžo ir pradėjo lipti laiptais ir eiti link mano kambario . Durys prasivėrė ir pamačiau Danielle su Perrie :
- Kas tu per žmogus ? – užrėkė Perrie . – įsivaizduoji kaip ji dabar jaučiasi? Louis kas tau pasidarė ?
- Nerėk, - sumurmėjau .
- Dabar aš rėksiu, - užrėkė Dani . – kas tau pasidarė rimtai ? susisuko smegenėlės ? Gal vartoji kažką ? Susivok . . Praradai Amber . Ir gali kaltinti tik save .
Susisėmiau už galvos ir atsisėdau ant lovos .
Pro duris įžengė Liam :
- Dani ? Turi kai ką pamatyti . Perrie einam kartu .
Perrie su Danielle pasižiūrėjo į mane dar kartą žudančiu žvilgsniu ir nuėjo .

` Perrie `

Su Liam ir Danielle nuėjom į svetaine . Pamačiau sumaitotą mašiną kaip Zayn . Atsisukau į Liam :
- Kas čia ?
- Per žinias sakė, kad mašinoje buvo mergina su vaikinu prie oro uosto susidūrė su sunkvežimiu . .
- Supranti, kad tai tokia pat mašina kaip Zayn ! – užrėkiau . Nutirpo visas kūnas ir tada išgirdau toliau kalbantį žinių vedėją .
` Žmonės buvę automobilyje žuvo ` . Greitai pradėjau ieškoti mobilaus . Pradėjau skambinti Zayn . Jis neatsiliepė, Amber irgi . Atsisukau į Liam :
- Jie neatsiliepia .