2012 m. spalio 24 d., trečiadienis

`` 7 dalis . ``
Holė pakelė akis ir nustėro :
-      -    Labas, - Zayn mirktelėjo Holei .
-      -    Ką tu čia darai ? – Holė atsitraukė nuo Zayn per žingsnį toliau .
-       -   Bijai manęs ? – Zayn priartėjo prie Holės taip arti, kad jai per kūną perėjo milijonai šiurpuliukų .
-        -  Tai kas įvyko pas Perri . Ačiū . O dabar gali atstoti nuo manęs, - Holė jau ruošėsi eiti, bet Zayn ją sugriebė už rankos . – aš klyksiu .
Zayn paleido Holė ir pasižiūrėjo į akis :
-        -  Ačiū, viso gero, - Helė nusišypsojo ir nuėjo tolyn .

-         -  Tu idijotas . nekenčiu tavęs, nekenčiu .!! – Danielė rėkė su ašarom akyse per visus namus .
Tuo tarpu Niall, Louis ir Harry sėdėjo ant sofos ir žiūrėjo televizorių :
-        -  Galit tyliau ? Gerą laidą rodo, - pasakė Harry ir atsisuko į Liam su Daniele .
-        -  Nekenčiu tavęs !! -  Danielė rinkosi daiktus ir lakstė po visus namus .
-        -  Tu jo nekentei ir ryte, - sumurmėjo Niall .
-        -  Nesikiškit, - Liam pasakė tai gana ramiai .
-        -  Kaip tu galėjai su manimi taip pasielgti ? Bent jauti kaip jaučiuosi ?
-       -   Ji tik draugė .
-       -   Tu idiotas .
-        -  Tu ir su kažkuo susirašinėjai ir kalbėjai telefonu, - Liam stovėjo vietoje ir stengėsi nekelti balso .
-        -  Tu tikrinai mano telefoną ? Dink iš mano gyvenimo !! – pasiėmusi tašę į kurią buvo sukrauti reikalingi daiktai Danielė išėjo ir užtrenkė duris .
Liam stovėjo ir žiūrėjo į duris . Danielė niekada nebuvo išėjusi .Harry, Louis ir Niall priėjo prie Liam :
-        -  Viskas gerai jūs susitaikysit . .

Holė vaikščiojo gatvėmis . Pirkosi visokių niekučių . Ir Zayn daugiau nesusitiko . Kai pradėjo tempti ji sugalvojo, kad neverta grįžti į namus . Šiąnakt ji bus viešbutyje .
Vos įžengus į vidų ji užsiregistravo ir nuėjo į savo kambarį . Pasidėjusi daiktus ji nuėjo į balkoną :
-      -    Sveika, - pasakė balsas iš kitos pusės . 

2012 m. spalio 11 d., ketvirtadienis

``6 dalis ``

Ankstyvas rytas  Holė išgirdo kaip jai kažkas skambina į telefoną :
-      -Taip ? – pasakė Holė išsimiegojusiu balsu .
-     -     Labas, šiandien ateisi ?
-    -      Hmm... Ne.. Neturiu visiškai jėgų, - rodos Holė pažino, kad jai skambina Darrenas .
-     -     Jei sugalvosi ateiti paskambink.
Holė padėjo telefoną ant spintelės ir tingiai išlipo iš lovos . Nulipo laiptais žemyn ir pamatė padėtą lapelį ant spintelės . Priėjusi paėmė jį į rankas ir paskaitė kas ten padaryta . Jau pasisekė, tėvų nebus dvi dienas . Holė nusišypsojo pati sau ir nuėjo į savo kambarį apsirengti . Grįžusi atgal į virtuvę ji pasigamino kažko valgomo . Valgydama sugalvojo, kad ji nori šiandien pasivaikščioti po miestą ir nebūti namuose . Greitai baigusi valgyti ji nuėjo į savo kambarį, susiruošė ir išlėkė iš namų .

-      -    Tu didžiausias bukaprotis kokį esu mačiusi, - pasakė Daniellė.
-      -    Aš atsiprašau, kad nesu toks protingas kaip tu, - Liam žiūrėjo tiesiai į Daniellės akis .
-       -   Tu . . tu drįsti man taip sakyti ? Žinai ką ? Pasiimk viską, man nieko nereikia iš tavęs. Nieko ! Supratai ? – Daniellė tramdė ašaras ir stengėsi būti rami .
-     -     Jūs baigsit vieną kartą ? Kiek galima ? Kiekvieną ryta tik jūsų prakeikti šūksmai, - tarė Lipdamas laiptais Louis, - apsiraminkit vieną kartą .
-       -   Nesikišk gerai ? – pasakė Liam .
-      -  Aš pritariu Louis, kiek jūs galit pyktis ? Patys negadinkit savo santykiu ir susitaikė, - iš savo kambario užsimiegojęs pasakė atėjęs Harry .
-      -  Kodėl jūs amžinai kišatės ten kur nereikia ? Kodėl ? – Liam pradėjo rėkti, bet akies krašteliu pamatė, kad Daniellės skruostais nuriedėjo ašara . - Oi . . Mieloji . . Koks aš kvailys, - Liam iš karto nuleido toną ir priėjo prie Daniellės .
-        -  Atstok . . – Daniellė nebesitvardė . Pradėjo verkti .
-       -   Ach . . Princesę mano, - Liam priėjo prie Daniellės, apsikabino ją ir prisiglaudė arčiau savęs, - aš labai atsiprašau . .
-        -  Tai aš atsiprašau . . – Daniellė taip pat apkabino Liam .
Tada pasigirdo skambutis į duris ir Niall šūksmas . Jis greitai nubėgo laiptai žemyn rėkdamas :
-       -   Pagaliau atvežė picą !! – Niall greitai pribėgo prie durų . Pasiėmė picą, sumokėjo už ją ir nuėjo virtuvės link. – jūs ten stovėsit ? Jei nenorit man daugiau liks picos .


Holė vaikščiojo po miestą . Iš vieno kampo į kitą, iš vienos parduotuvės į kitą . Jautėsi visai kitokia mergina kol neatsitrenkė . . { pauskit reakcija `like` ir komentuokit : > }

2012 m. spalio 2 d., antradienis

``5 dalis``Louis su Zayn nusileido laiptais žemyn, Paul jau buvo svetainėje :
- Kaip ir sakiau, jūsų laukia turas . Visą mėnesi turėsite laisvą . Paskui turas po Europą, - Paul akys nukrypo į Zayn . – Zayn tau viskas gerai ? Kažkoks keistas atrodai . .
- Man viskas gerai, - Zayn su Louis susižvalgė .
- Nuo kada prasideda atostogos ? – Niall buvo kitame svetainės gale .
- Praeita savaitę jau prasidėjo, - Paul nusijuokė .
- Ką? Praeita ? Juokauji ? Žinai kiek aš būčiau nuveikęs per savaitę ? – Niall ėmė panikuoti .
- Nepanikuok Niall, - Liam ramino Niall ir tai regis padėjo .
- Tai manau tiek, - Paul atsisveikino ir išėjo .
Vos durys užsidarė Zayn su Boo Bear iš karto nuskuodė į antrą aukštą pas Holę . Ji visdar buvo be sąmonės .

Po penkių valandų Holė pradėjo busti . Louis su Zayn pripuolė prie jos . Vos pramerkusi akis Holė ėmė klykti :
- Kas jūs ? !
- Nusiramink, čia aš Zayn . – Zayn bandė ją nuraminti .
- Oho, koks balselis, - nusijuokė Louis, užsikimšęs ausis ir lėtai jas atidengdamas .
- Ką aš čia darau ? Kas jis ? – Holė žvalgėsi .
- Darenas norėjo tave išprievartauti, - Zayn nuleido akis .
Holė greitai pašoko iš lovos :
- Aš turiu eiti, mano bukapročiai tėvai pasiges manęs .
- Aš tave palydėsiu, - tarė Zayn ir jis su Louis išėjo palydėti Holės iki namų .
Visą kelią jie tylėjo . Holė tik padėkojo ir įėjo į savo namų vidų .

`````
Laukiu nuomonių ir paspauskit reakcija `like` arba `dislike` . Čia jau priklausys nuo jūsų : > 

`` 4 dalis ``


Niall bijodamas nuėjo atidaryti durų ir pamatė Zayn su kažkokia mergina glėbyje :
- Zayn ? Kas ji ? – Niall tiesiog drebėjo . Jam kilo visokio mintys .
- Tesiog praleisk mane, - Niall pasitraukė nuo durų ir Zayn įnešė merginą į vidų . 
Zayn ėjo tiesiai į jo kambarį, berniukai pamatę Zayn kažką nešantį nusekė paskui jį :
- Dieve šventas, Zayn ką tu jai padarei ? – užšaukė Harry .
- Geriau patylėtum, - Zayn atsisuko į Harry . – šitai merginai tiksliau Holei aš padėsiu .
- Nesupratau ? Padėsi ? Tu jai kažką padarei ar ji prostitutė ? – Louis įdėmiai žiūrėjo į Zayn .
- Tu gal durnas ? – Zayn jau nebesitvardė ir pradėjo šaukti . – ji tikrai nėra prostitutė . Ji galima sakyti tokia kaip ir aš .
- Narkomanė ? ! Tu parsivedei į namus narkomanę ? ! – Harry nenustojo rėkęs . – Zayn tu gal nesveikas ? ! Esi pats beveik narkomanas ir dar parsineši į namus tokią pat išgama kaip tu ? !
Po šitokių žodžių stojo tyla tarp visų vaikinų . Zayn žiūrėjo į Harry . Kiti vaikinai buvo tiesiog sustingę :
- Ką tu pasakei ? ! – ramiai pasakė Zayn. – tu pavadinai mane narkomanu ir išgama ? – Prie Zayn priėjo Liam .
- Zayn tvardykis, greitai atvažiuos Paul .
- Man nusispjaut ant to Paul, - Zayn nebesitvardė .
- Taip tu narkomanas, ir ką ? Neigsi ? – Harry irgi šaukė .
- Taip aš buvau ponas visų numylėtini dozės, bet nesu tavo vadinamas narkomanas . Holei suleido didelę dozę narkotikų , kiek sakė tai jai tik antras kartas, aš ją iš ten ištraukiau, nes kitaip būtų ją išprievartavę, - Harry neleido Zayn baigti ir užšaukė .
- Nesakyk, kad ir tu norėjai tai padaryti !
- Leisk man pabaigti . Aš ją išvežiau, nes negalėjau to leisti . nežinau kur ji gyvena todėl atvežiau čia . Kai atsibus nuvešiu ją namo . Ir jeigu dar rėksi ant manęs, patikėk Harry bus kraujo .
- Tu ką man grasini ?
- Abu ramiai, - užšaukė Louis . – užsikiškit ! Liam būk geras išvesk Harry iš čia . Ir Niall atnešk ko nors valgomo .
Liam su Niall padarė kaip liepė Louis . Boo Bear priėjo prie Holės ir pritupė prie Zyan lovos žiūrėdamas į ją :
- Zayn aš tavimi didžiuojuosi, - Louis atsisuko į Zayn, nusišypsojo ir vėl ėmė žiūrėti į Holę .
- Nors tu vienas . .
- Po kiek maždaug laiko ji atsibus ?
- Aš nežinau kokią ji dozę gavo .
- Bet jei ją norėjo išprievartauti tai tūrėjo būti didelė dozė . Taip ?
- Taip. . .
- Eikime, nes Paul greitai čia bus . Tegul ji čia pabūna, - su lyg tai žodžiais pasigirdo durų skambutis . Ir šūksmas .
- Melskitės ! – tai buvo Niall . Kaip visada jis daugiausiai panikuoja kai atvažiuoja Paul .

`` 3 dalis . ``


Juos pertraukė skambutis Zayn . Jis paėjo šiek tiek toliau , o Holė nutarė pasikalbėti su Periu . 


-Kas vėl ? - Zayn paklausė Harry vos tik kai atsiliepė . 
- Kur tu esi ? Po velnių Niall jau vos neverkia, nes tu negrįžti , - Harry buvo susinervinęs . Šiek tiek toliau girdėjosi Niall balsas . 
- Aš greitai grįšiu, - tai pasakęs Zayn padėjo ragelį ir nuėjo atgal pas Holę ir Peri .
Grįžęs jis pamatė , kad Holė guli apalpusi ant apiplyšusios sofos :
- Nu čia dabar ? Kas jai ? – Zayn priėjo prie Holės ir švelniai patapšnojo per žandą
- Aš tau juk sakiau, kad galėsime pažaisti
- Ji per daug jauna biče . Aš ją parvešiu namo .
- Nu Zayn nebūk bailys, ji tokia kaip mes . O kai atsikels nieko neprisimins ir nežinos .
- Aš vis tiek nesutinku, - Zayn paėmė Holę ant rankų ir ėmė nešti link išėjimo .
- Net nedrįsk jos iš čia išnešti, - Darrenas sekė paskui Zayn .
- Ir ką tu man padarysi ? Neparduosi dozės ? Juk pats žinai, kad aš ne visada pas tave atvažiuoju . O jei norėsiu tai susirasiu kitą ir patikimą pardavėją .
Zayn dar pasižiūrėjo į Darreną piktu ir niūriu žvilgsniu ir išnešė Holę iš pastato Priėjęs prie mašinos, vargais ne galais atidarė dureles ir paguldė Holę ant galinės sėdynės .


- Aš tau sakau jei Paul atvažiuos ir neras Zayn jis mus visus užmuš . Visus ! . – Louis labai nervinosi ir vaikščiojo iš vieno kambario galo į kitą .
- Nusiraminkit . Gal Zayn spės grįžti . – Liam sėdėjo visiškai ramus .
- Nespės, niekada nespėja . O paskui kam atsakyti už jo veiksmus ? Mums ! Ir tik mums ! – Harry rėkė ant visų namų .
Po kelių minučių rėkimo ir nerimavimo pasigirdo skambutis į duris . Niall bijodamas nuėjo atidaryti durų ir pamatė . . .

`` 2 dalis . ``Ankstyvas rytas . . Visiškai nebūdingas Holei . Ji jau sėdėjo balkone ir rūkė . Ne, bet ką, o žolę . Baigusi rūkyti ji pasižiūrėjo ar ant rankos nieko nesimato . Ji apsirengė, susišukavo plaukus ir pasižiūrėjo kiek valandų . 7:58 todėl ji nutarė eiti pasivaikščioti . Gatvė buvo beveik tuščia . Tik keli žmonės bėgiojo ir vedžiojo šunis . Holė nutarė susitikti su Darrenu dar kartą, 
nes vakarykštė naktis jai patiko . Ji išsitraukė telefoną ir surinko jo numerį :
- Sveikas . Norėčiau susitikti, - tarė ji su šypsena .
- Gali ateiti dabar į tą pačią vietą ? Bus dar keli žmonės jei tau netrukdys, - tarė Perris .
- Tuoj būsiu, - tai tarusi Holė įsikišo į kišenę telefoną ir paspartino žingsnį .
Ji netūrėjo draugų ir tėvų paramos, todėl darė ką nori ir kada nori . Po maždaug dvidešimties minučių ji buvo toje pačioje vietoje kaip ir vakar .


- Aš jums sakau, kad turiu greitai išeiti, - tarė Zayn kitiems .
- Zayn, kur taip skubi ? – paklausė Louis .
- Aš jums sakau, kad negaliu pasakyti . Jūs negalite manęs sulaikyti .
- Tu ką vėl vartoji ? – Harry užrėkė ant Zayn ir priėjo arčiau .
- Tu . . tu ką gal durnas ? – Zayn bandė nusiraminti, nesudavęs Harry .
- Zayn . . Mes tau sakom gražiai ir ramiai . Nepradėk vėl tos pačios nesąmonės, - Prakalbo Niall ir kaip visada su pilna burna maisto .
- Aš pažadu neįsivelti į tokius reikalus kaip praeitą kartą, - pramurmėjo Zayn ir išėjo .
Įsėdo į mašiną, nors ir netūrėjo vairuotojo pažymėjimo . Bet jam buvo nesvarbu . Svarbiausia gauti dozę, nes kitaip išprotės . Greitai išvažiavęs ir kiemo Zayn nuskubėjo į sutartą vietą . Išlipęs jis nuėjo į tą pastatą kuriame jis pasijus ramesnis . Vos įžengęs jis atsisėjo ant šiek tiek apiplyšusios sofos :
- Aš tikiuosi tu turi dozę, - tarė jis .
- Juk aš Perriukas biče . Pasakyk kada Perris netūrėjo dozės, - nusijuokęs Perris padavė Zayn švirkštą, - pats ?
- Pats žmogau, pats . Juk ne pirmas kartas, - nusijuokė ir atsiraitė marškinių rankovę .
- Šiandien pas mus bus ledinė merga . Jei ją apsvaiginsim galėsim pažaisti, - Perris mirktelėjo Zayn akimi ir jie abu nusijuokė .

Kai tik Holė priėjo prie pastato pamatė gana prabangią mašiną, bet net negalvodama kieno ji gali būti įėjo į pastato vidų . Ir pamatė ganą žavų vaikiną . Juodų plaukų ir tamsesnio gymio :
- O gražuolę, - nusijuokė Darrenas ir priėjo prie Holės ją draugiškai apkabino .
- Kas jis ? – Holė pritraukė lūpas prie Perrio ausies ir pašnabždėjo jam .
- Jis ? Tu ką rimtai nežinai ? – nusijuokė .
- Jei žinočiau neklausčiau, - Holė viena akimi vis stebėjo tą vaikinuką kuris jau leidosi dozę .
- Aš Zayn mieloji, - Dabar Holė jau žinojo žaviojio vaikinuko vardą .
- Malonu susipažinti, - Holė mirktelėjo Zayn ir atsisuko į Perri . – tai suleisi man dozę ?
- O gal Zayn geriau tai tau padaro ? – Darrenas atsisuko į Zayn jis linktelėjo ir išsitraukė švirkštą .
Holė priėjo prie Zayn gana gundančiais žingsniais ir atsisėdo šalia jo . Jis atraitė jos švarkelio rankovę ir subedė švirkštą į jos ranką :
- Neskauda ? – Zayn nusišypsojo Holei .
- Ne, - tai atsakiusi ji pažvelgė į Zayn akis
- Jūs ten du . . Nenuskukuokit, - tarė Peris iš kito patalpos galo .
Zayn atsargiai ištraukė švirkštą ir uždėjo mažą vatos gabaliuką ant įdurtos vietos, bei sulenkė ranką . Jie ilgai žiūrėjo į vienas kitą, bet juos pertraukė . .

`` 1 dalis . ``


`` Įvadas . 

Jis žiūrėjo į ją savo nuostabiomis akimis, tomis akimis, net pajuodusiomis nuo geismo . Staiga mergina pajuto, kad jis ko gero prisitrauks ją ir pabučiuos . Bet jis susmuko prieš jos akis . Prieš jos nuostabias akis . Ji pradėjo klykti, nes už jos mylimojo stovėjo vyras . . Gerai jai pažįstamas vyras . Merginą ėmė tempti už plaukų tolyn nuo jos mylimojo kuris gulėjo kraujo klane . . 
Toks bejėgis . Jis vis klykė `padėkite` ir tada pajuto kaip kažkas jai trenkė . Merkdama akis matė tik tą kurio nenori prarasti . .


Holė stovėjo gatvėje, tamsioje gatvėje ir laukė savo draugų . Ji vis dairėsi, nes tai buvo jos pirmas kartas :
- Sveika gražuolę, - tarė nepažįstamas vaikinas .
- Tu . . kaip tu . . – Holė vis dvejojo ir bijojo sumaišyti vardus .
- Aš Darrenas, o kitaip mane vadina Perriu, - vaikinas nusišypsojo ir ruošėsi pabučiuoti Holę, bet ji pasuko galvą į kitą pusę .
- Kur reikės eiti ?
- Eime su mumis, - Perris nusišypsojo ir jie nuėjo į sutartą vietą .
Eidama Holė vis galvojo ar verta pradėti visą šitą reikalą . Ar ji tikrai to nori, bet prisiminus tėvų pykčius ir pašaipas ji tvirtai nusprendė, kad ji to nori .
Kai Perris nusivedė Holę į ganą tamsią ir nejaukią aplinką ji atsisėdo ant patogios kedės :
- Na tai ką man daryti ? – paklausė su drebuliu balse .
- Man reikės venų, - Darrenas nusišypsojo ir nuėjo prie spintelės, iš stalčiuko išsitraukė švirkštą su kažkokiu skysčiu .
Holė taip pat nusišypsojo ir atraitė savo marškinėlių rankovę, kad Darrenas geriau matytų venas . Perris lėtai ir kiek bauginančiai priėjo prie Holės . Atsisėdo šalia ir įbedė švirkštą į veną . Holė šiek tiek sukando dantis, bet jie toliau tesė procedūrą :
- Sukasi galva, - tarė labai drebančiu balsu Holė .
- Mažule čia tik pradžia . Kuo toliau tuo didesnis kaifas . . – pasakė jis ir suleido likusio skysčio lašelius, bei ištraukė švirkštą . – narkotikai yra geras dalykas . Tai pajusi greitai . Patykėk manimi .
- Jaučiuosi gana gerai, - Holei apsvaigo galva, bet maloniai . Maloniai, kaip niekada .
- Aš tau sakiau . . Šiandien iš tavęs 254 doleriai , - Darrenas ištiesė delną ir Holė jam padavė pinigus .
Ilgai nelaukusi mergina išėjo iš tos niūrios vietos . Vos parsigabenusi namo ji tyliai pravėrė duris ir nužygiavo į savo kambarį .