2013 m. sausio 4 d., penktadienis

`` 42 dalis ``
` Kūčios `

Visi išvažiavo pas savo šeimas, žinoma kaip ir mes su Louis . Buvom pas Louis šeimą, ir visi kaip tikra šeima vakarieniavom, Louis sesutės griovė namus . Mano tėvų nėra, nes jie kažkur išvyko ir aš nieko dabar apie juos nežinau . Toliau ramiai kalbėjomės, bet man paskambino Zayn : 
- Ką veikiat ? – nusijuokė . 
- Am . . Spėk, - nusijuokiau . 
- Mes grįšim po kokių dviejų valandų, nes juk kaip praleisim geriausio draugo gimtadienį, ir ryte iš ryto vėl išvažiuosim . 
- Kas dar grįžta ? 
- Visi, - nusijuokė . – turit dvi valandas grįžti . 
- O kaip Niall ? 
- Jis grįžta privačiu lėktuvu, dabar jau skrenda, o ryte vėl išskris . 
Pasižiūrėjau kiek dabar yra valandų , buvo aštuonios : 
- Gerai, susitiksim, - nusijuokiau ir įsikišau telefoną į kišenę . Priėjau prie Louis ir į ausį šnabždėjau . – Važiuojam namo . 
- Kaip ? Kodėl ? – atsisuko jis į mane . 
- Visi grįžta tavęs sveikinti, rytoj anksti ryte prieš pabundant mergaitėms grįšim . 
- Pala . . O kaip Niall ? 
- Jis jau pakeliui . 
- Jie ką visai išprotėjo ? Grįžta į Londoną vien dėl to, kad mane pasveikintu . 
- Geras draugas esi . Eik pasakyk sesutėms ir mamai . 
Louis linktelėjo ir nuėjo, jis padavė dovanas ir liepė jas padėti naktį, kad jei nespėtumėm grįžti prieš mergaitėms atsibundant dovanos jau būtų padėtos . Ilgai nelaukę išvažiavome, nes kelias tikrai ilgas . 

Po poros valandų jau buvome namie, vos mums pradarius duris pasigirdo šūksniai : 
- Su gimtadieniu BooBear !! – rėkė visi . 
- Oi jūs mano durneliai, - nusijuokęs visus apsikabino ir padėkojo . 
Kažkuris iš vaikinų buvo atvežęs gėrimų, todėl prisigerti laisvai spėjom . 12:14 am nuėjom miegoti, niekas nenorėjo, bet ryte anksti keltis ir laukia ilga kelione . Mes su Louis patraukėm į mūsų kambarį . Vos vaikinui atsisėdus ant lovos aš užrakinau duris :
- Ką sumanei ? – nusijuokė .
Nusijuokiau ir nuverčiau vaikiną jį lovą ir pati atsisėdau ant jo permečiau plaukus į kitą pusę ir karštai pabučiavau . Ji supratęs ko aš siekiu prisitraukė mane ir mes pradėjome bučiuoti . Lėtai atsekinėjau jo marškinių sagas . Jis nusijuokė man į lūpas :
- Erzini, - tyliai nusijuokė ir pabučiavo man į kaklą . 
- Negalėčiau, - sušnabždėjau ir nuvilkau jo marškinius . 
Dabar jis mėgdžiojo mane lėtai nuvilko mano palaidinę, gal net lėčiau už mane, nusijuokiau įvėliau pirštus į jo plaukus . Dar niekada nebuvome užvaldyti aistros, dar niekada taip nesibučiavome, dar niekada gyvenimo jo taip nenorėjau . Dabar troškau jo visu kūnų ir siela . Lėtai rankomis nuslinkau prie jo džinsų . Atsegiau diržą ir atsikratėme jais taip pat kaip ir manaisiais . Galiausiai atsikratėme likusiais rūbais . . 

* Zayn *

2 valanda nakties, tie garsai nesiliauja : 
- Perrie . . Miegi ? 
- O tu miegi ? – nusijuokė . – kiek jie gali ?
- Pabandom juos pralenkti ? – šelmiškai nusijuokiau . 
- Juk tu ne apie . . – neleidau jai pabaigti ir užtildžiau ją bučiniu . 
Ji nusijuokė ir mes pradėjome kai ką nešvankaus . . 

* Amber *

Pabudau nuo Lou bučinių : 
- Kiek valandų ? – nusišypsojau . 
- Penkios, turim ruoštis, - pabučiavo į nosies galiuką . 
Louis jau buvo apsirengęs . Nusijuokiau ir tingiai išlipau iš lovos, apsivyniojusi antklode pasiėmiau rūbus ir nupėdinau į vonią . Kai susiruošiau nuėjom į virtuvę :
- Visą naktį, visą naktį . Jėzau, jėzau . Iki antros nakties, paskui dar ir kiti duchai prisidėjo . Kas jums pasidarė? Visą sušiktą naktį, - sėdėjo susiėmęs už galvos Harry ir dejavo . – kas jums pasidarė ? Jums, gal kokia ruja užėjo ? Nesudėjau akių . Iš abiejų pusių . Dieve, dieve . 
Atėjo Liam visas susivėlęs : 
- Liam, atrodai kaip iš po gero sexo, - nusijuokiau . 
- Ką gali žinoti Amber, ką gali žinoti,- taip pat nusijuokė ir užkaitė arbatinuką . 
Netrukus atėjo Dani, Perrie ir Zayn : 
- Jums su galva viskas buvo gerai ? Jūs čia ką sugalvojot palenktyniauti ? Kas garsiau ir geriau ? – toliau murmėjo Harry . 
- Nusiramink, nusiramink, - nusijuokiau ir atsisėdau prie stalo . 
Ramiai papusryčiavom ir maždaug šeštą valandą išvažiavom . Kelyje aš dar numigau .

- Mieloji, - žadino mane Louis . –atvažiavom . 
- Kąą ? Aa . . Gerai . . – nusijuokiau ir mes nuėjom į vidų . 
Po pusvalandžio pabudo mergaitės, iš karto nuskubėjo prie eglutės, o mes gėrėm kavą kartu su Lou tėvais . Išpakavusios dovanas iš karto pribėgo prie kiekvieno ir apsikabino . Mielos jos . 1 komentaras: